Τρεις μήνες πίσω πηγαίνει η πληρωμή τόκων από την Πετζετάκις

Για τέσσερις μήνες μετά, δηλαδή για την 23.10.2009, μετατέθηκε η ημερομηνία αυτόματης μετατροπής του 1/3 των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας των 17,5 εκ. ευρώ. Σε συνεννόηση, επίσης, με τους Ομολογιούχους Δανειστές της, λαμβανομένης υπ' όψιν της εξέλιξης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας παγκοσμίως και κατά το τρέχον εξάμηνο του 2009, μετατέθηκε εκ νέου κατά 3 μήνες η καταβολής της δεύτερης δόσης των τόκων των Ομολογιακών της Δανείων, ήτοι για την 20.8.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα