Μέρισμα 0,13 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. της Crown Hellas

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Crown Hellas η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο 'ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ' στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66 και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.387.040 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι:
Keywords
Τυχαία Θέματα