Το νέο ΔΣ της Proton Bank

Στη συνεδρίαση της Proton Bank στις 16.6.2009 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:
Keywords
Τυχαία Θέματα