Με 92,4% ο Π. Κωστόπουλος στην ΙΜΑΚΟ

Σε αγορά 34.058 μετοχών της ΙΜΑΚΟ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,25% επί του συνόλου των μετοχών προέβη την 16/6/09 η ΑΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Η τιμή απόκτησης των ως άνω 34.058 μετοχών ήταν 1,17 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 39.847,86 Ευρώ συνολικά. Κατά συνέπεια κατέχει συνολικά 12.168.123 μετοχές της ΙΜΑΚΟ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,66% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα