Στις 30/6 η Γ.Σ. της Εδραση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

12:37 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Εδραση Ψαλλίδας καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα