Στις 30/6 η γ.σ. της ΔΙΧΘ - Θέμα για αμκ με διανομή δωρεάν μετοχών

14:06 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 30/6 θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες. Πέρα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης θα προταθεί στους μετόχους προκειμένου να εγκρίνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών.
Keywords
Τυχαία Θέματα