Στα 0,0426 ευρώ το μέρισμα της Centric

Το μέρισμα συνολικού ποσού 1.019.112,70 ευρώ για την εταιρική χρήση 2008 το οποίο εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric αντιστοιχεί σε 0,0426 ευρώ ανά μετοχή και όχι σε 0,00426 ευρώ ανά μετοχή όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο θέμα 2 της Ανακοίνωσης των Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) στις 11/06/2009, ενημερώνει η εταιρεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα