Φίλιππος Σαχινίδης: Νέο παραγωγικό πρότυπο για την οικονομία

«Η πρωτογενής παραγωγή, η γεωργία και η κτηνοτροφία, ο τομέας της παραγωγής ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές, ο τομέας των μεταφορών, οι πράσινες κατασκευές, η βιομηχανία και η βιοτεχνία, οι σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων και πολλοί άλλοι τομείς μέσω των κατάλληλων κινήτρων θα αποτελέσουν πεδία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με εξωστρεφή προσανατολισμό, ώστε να αυξηθούν τελικά οι καθαρές εξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας.»
Keywords
Τυχαία Θέματα