Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 11 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,6189 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 292.377,60 ευρώ. Η αγορά έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Keywords
Τυχαία Θέματα