Προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Pasal

Η Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου (ΕΜΕΛ), θυγατρική της PASAL Development, αφού εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, κατέθεσε Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, για προσβολή περιουσιακών της δικαιωμάτων, διεκδικώντας εκτάσεις 147 στρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου Λαυρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα