Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 14/10/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,72 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.600 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα