Αγορά 1.800 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

H Μύλοι Λούλη προέβη στις 14.10.2009 σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,81 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 3.266 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 862.796 ίδιες μετοχές (5,190% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα