Ανδρομέδα: Αγορά 4.700 μετοχών από Alpha Trust ΑΕΠΕΥ

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. προέβη την 14/10/2009 σε αγορά 4.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 7.028,76 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα