Πώληση 500 μετοχών στο Τ.Τ.

H κα Kατερίνα Κουρελάκου, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο Τ.Τ., γνωστοποίησε ότι τη 15η Ιουνίου 2009, ο σύζυγός της προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, πωλώντας 500 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές. Η αξία της συναλλαγής είναι 2.725,00 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα