Κέκροψ: Το νέο ΔΣ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κέκροψ, που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ.:
Keywords
Τυχαία Θέματα