Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ. της Σάνυο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17.06.2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.329.086 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,29% του συνόλου των μετοχών.
Keywords
Τυχαία Θέματα