Νέο Δ.Σ. στη Σίδμα

Νέο Δ.Σ., ανέδειξε η γ.σ. της Σίδμα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/6. Το νέο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία για ένα έτος και το αργότερο μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2010. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η παρακάτω:
Keywords
Τυχαία Θέματα