Περισσότερα από 3,8 δισ. ευρώ ζητούν οι εισηγμένες

Πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα καταβάλλουν οι μέτοχοι των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων σε περίοδο έξι μηνών εντός του 2009. Το ποσό αντιστοιχεί στο 4,6% της χρηματιστηριακής αξίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (82 δις. ευρώ) και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που έχει αντληθεί τα τελευταία χρόνια σε διάστημα έξι μηνών, μετά τα 9 δις. ευρώ του 2007.
Keywords
Τυχαία Θέματα