Μινωικές Γραμμές: Αγορά 6.000 μετοχών από Grimaldi Compagnia Di Navigazione

Σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 1.648,10 ευρώ προέβη στις 20/07/2009 η εταιρεία Grimaldi Compagnia Di Navigazione Spa συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi και στις 21/07/2009 σε αγορά 5.500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 18.697,25 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα