Συμμετοχή της ΕΛΓΕΚΑ σε ΑΜΚ θυγατρικών

Συνολικά 1.558.190 ευρώ κατέβαλε σήμεραη εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών "MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε." και "SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.".
Keywords
Τυχαία Θέματα