Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Επίλεκτος Κλωσ/ργια

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 89.901,60 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 53.279.405 σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 299.672 ιδίων μετοχών της εταιρείας αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση της Επίλεκτος Κλωσ/ργια.
Keywords
Τυχαία Θέματα