Μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή από τη Μηχανική

Το ποσό των 0,09 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) ενέκρινε ως μέρισμα η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Μηχανική. Το μέρισμα αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές, που η Εταιρεία κατέχει (584.567 κοινές μετοχές), ήτοι κατά ευρώ 0,00057 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,09057 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα