Μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών από την Έδραση Ψαλλίδας

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.847.611,00 ευρώ, αποφάσισε η έκτακτη γ.σ. της Έδραση Ψαλλίδας. Αυτό θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,27 ευρώ σε 1,02 ευρώ εκάστης, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον" ύψους 7.627.543,31 ευρώ και μέρους των συναλλαγματικών διαφορών ενσωμάτωσης Υποκαταστήματος Ρουμανίας ποσού 220.067,69 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα