Αγορά 19.500 ιδίων μετοχών από Coca Cola

10:14 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 4 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 19.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,1522 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 295.467,80 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα