Εβροφάρμα: Πρόθεση πώλησης της συμμετοχής της στην Campus

Η Εβροφάρμα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες, εξετάζει το ενδεχόμενο εκποίησης της συμμετοχής της στην CAMPUS. Στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών ενδιαφερόμενων αγοραστών των μετοχών εκδόσεως της CAMPUS η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ εξετάζει και το ενδεχόμενο πώλησης τους σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή σε εταιρείες συμφερόντων τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει αναθέσει σε εκτιμητικό οίκο την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας προκειμένου να συντάξει σχετική έκθεση ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία και θα λάβει τη σχετική απόφαση.
Keywords
Τυχαία Θέματα