Αγορά 3.051 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

H Alpha Trust Ανδρομέδα πραγματοποίησε την 16.06.09 αγορά 3.051 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,32 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα