Αγορά 4.300 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 16.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 4.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,13 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30.668 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα