Τζιρακιάν: Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου

16:03 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τζιρακιάν που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6.
Τυχαία Θέματα