Τρ. Κύπρου: Στις 30/6 η καταβολή τόκων μετατρέψιμων χρεογράφων

10:51 16/6/2009 - Πηγή: Capital
Στις 30 Ιουνίου 2009 θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 01/01/2009-30/06/2009 των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.
Keywords
Τυχαία Θέματα