Ελτον: Το νέο ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Έλτον που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2009, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα