Μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Ελτον

Μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Ελτον. Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2009, ημερομηνία από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 29/6/2009 και ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 3/7/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα