ΟΛΠ: Μέρισμα 0,07 ευρώ για τη χρήση 2008

Στα 0,07 Ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της εταιρείας ΟΛΠ για τη χρήση 2008, από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,063 Ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα