Πετρόπουλος: Επιπλέον φόροι 462.689 ευρώ για τις χρήσεις 2006 και 2007

Φόροι ύψους 462.689 ευρώ καταλογίσθηκαν στην εταιρεία Πετρόπουλος για τις χρήσεις 2006 και 2007, μετά την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου. Η εταιρεία είχε προβεί, για τις αντίστοιχες χρήσεις, σε πρόβλεψη ποσού 315.044 ευρώ. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, κατά συνέπεια, θα επιβαρυνθούν με ποσό ανερχόμενο σε 147.645 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα