ΕΛΛΙΧΘ: Σε συζητήσεις με τους πιστωτές

14:21 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου το Δ.Σ. του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 20ης Οκτωβρίου 2008, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες για την υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 Ν. 3588/2007, αποφάσισε να εντάξει τη μετοχή της εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης. Σήμερα η εταιρεία μετά την υπ' αριθμ. 98/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις (καθεστώς συνδιαλλαγής) με τους πιστωτές για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα