Στις 24/6 η γενική συνέλευση της MLS

14:21 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα