ΕΕ: Συμφωνία για την αποζημίωση των επιβατών των πλοίων

Nομοθεσία η οποία θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκών δρομολογίων προοωθεί η ΕΕ μετά τη συμβιβαστική συμφωνία των Υπουργών Μεταφορών στο Λουξεμβούργο.
Keywords
Τυχαία Θέματα