Εξάσκησε τα δικαιώματά του στην αμκ της Attica Bank το Τ.Τ.

Στην απόκτηση 24.744.277 μετοχών της Τράπεζας Αττικής, συνολικής αξίας 34.641.987,8 ευρώ προέβη το Τ.Τ., λόγω συμμετοχής στην αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 8ης Ιουλίου 2009, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα