Δικαιώνει -εν μέρει- το Εφετείο την Προοδευτική για το Καζίνο Αθηνών

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., η οποία είναι μέλος της "Κ/ΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ" με ποσοστό συμμετοχής 24%, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και ανακοινώνει ότι εξεδόθη υπέρ της άνω Κ/ξίας και εις βάρος του Δημοσίου απόφαση του Διοικ. Εφετείου Αθηνών, η οποία τη δικαιώνει εν μέρει και αναγνωρίζει αποζημίωση για ποσό 17.055.831,35 ευρώ εντόκως από 28.9.2001.
Keywords
Τυχαία Θέματα