Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του ΙΑΣΩ- Μέρισμα 0,22 ευρώ

Η γενική συνέλευση του ΙΑΣΩ συνήλθε στις 19 Ιουνίου 2009 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, μεταξύ αυτών και η διανομή μερίσματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή:
Keywords
Τυχαία Θέματα