ΑΧΕ προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και θέσεις εργασίας

Επαγγελματική κατάρτιση θα προσφέρουν σε άνεργους πτυχιούχους ΑΧΕ μέλη του ΣΜΕΧΑ, στον οποίο ο ΟΑΕΔ ανέθεσε την υλοποίηση ειδικού επιδοτούμενου προγράμματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα