Νέο έργο για την Ιντρακόμ IT Services

Η INTRACOM IT Services υπέγραψε σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013. Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 26 μηνών, ανέρχεται στα 646.950 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 840.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Keywords
Τυχαία Θέματα