Αλλαγή επωνυμίας για την Αλουμύλ Μυλωνάς

10:04 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η διοίκηση της Αλουμύλ Μυλωνάς αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΟΥΜΥΛ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 02/07/2009 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 08/07/2009, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΟΥΜΥΛ.
Keywords
Τυχαία Θέματα