Αγορά 900 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

09:47 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η LAMDA Development την 3.7.2009 προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 900 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,96 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.368,40 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα