Αγορά 3.100 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

09:25 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
H Μύλοι Λούλη στις 03.07.2009 προέβη σε αγορά 3.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,73 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 5.365,80 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 755.413 ίδιες μετοχές (4,544% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα