Απλοποιείται η Αγορανομική Διάταξη για επιχειρηματίες και καταναλωτές

08:47 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σε νέα κωδικοποίηση της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Μειώνοντας τα άρθρα της Διάταξης στα 361 από 467, το ΥΠΑΝ θα δημοσιεύσει εντός της εβδομάδας το σύνολο των αγορανομικών διατάξεων τροποποιημένο και ολοκληρωμένο.
Keywords
Τυχαία Θέματα