Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Κυριακίδης Μάρμαρα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κυριακίδης Μάρμαρα συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Τυχαία Θέματα