Αγορά 2.550 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 26.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.550 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,83 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.867 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα