Αγορά 8.100 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 16.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 8.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,76 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 46.635,64 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα