Αγορά 15.500 ιδίων μετοχών από Τέρνα Ενεργειακή

Η Τέρνα Ενεργειακή προέβη την 16/6/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,7581 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 73.750 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα