Αγορά 8.000 ιδίων μετοχών από ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προέβη την 16/6/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,6850 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.480 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα